Inspektor Ochrony Danych

Inspektorem Ochrony Danych jest:

Jarosław Dudek
Dane teleadresowe: 
Straż Miejska w Szczecinku
ul. Karlińska 15
78-400 Szczecinek
e-mail:  iod@sm.szczecinek.pl

Ewentualne pytania/skargi/uwagi dotyczące przetwarzania danych osobowych prosimy kierować na adres:
pocztą tradycyjną na adres ul. Karlińska 15, 78-400 Szczecinek bądź na adres poczty elektronicznej.

Obowiazki Inspektora Ochrony Danych

  • informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy Rozporządzenia oraz innych przepisów dot. ochrony danych osobowych, a także doradzanie ww. podmiotom w sprawie ochrony danych osobowych;
  • monitorowanie przestrzegania Rozporządzenia oraz innych przepisów dot. ochrony danych osobowych ora polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty;
  • na żądanie - udzielanie zleceń co do oceny skutków dla ochrony danych osobowych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z Rozporządzeniem;
  • współpraca z organem nadzorczym;
  • pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w Rozporządzeniu oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach;
  • pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla osób, których dane dotyczą, we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz wykonywaniem praw przysługujących im na mocy RODO oraz innych przepisów;
  • prowadzenie rejestru przetwarzania danych

STATYSTYKI

03.12 - 09.12.2018

Liczba zgłoszeń: 58
Liczba interwencji: 100
Zdarzenia ujawnione przez monitoring: 22
Dowóz zwierząt do schroniska: 5

11 - 12 - 2018

Tygodniowy raport

W okresie od 03.12.2018 r. do 09.12.2018 r. strażnicy podjęli 100 interwencji w stosunku do 99 osób. Za pomocą kamer monitoringu wizyjnego operatorzy ujawni 22 zdarzenia. W pięciu przypadkach udzielano pomocy w uruchomieniu samochodów oraz założono sześć blokad na koła pojazdów.

Więcej Czytaj dalej