Kontakt

Straż Miejska w Szczecinku
ul. Karlińska 15
78-400 Szczecinek

Numer alarmowy: 986

 

Sekretariat / kadry

tel: 94 374 05 44 wew. 27
mail: biuro@sm.szczecinek.pl

Główna księgowa

tel: 94 374 05 44 wew. 22

Monitoring:

tel: 94 374 05 44  wew. 29

Oskarżyciel publiczny

tel: 94 374 05 44  wew. 26

 

Informujemy, że podany adres mailowy nie służy do doraźnego zgłaszania interwencji. Interwencje prosimy zgłaszać bezpośrednio na numer alarmowy 986 do dyżurnego

W związku zapisami  art. 13 i 14  rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych).

Informujemy że administratorem Państwa danych podawanych podczas rozmów telefonicznych oraz korespondencji mailowej jest Straż Miejska Szczecinku z siedzibą w Szczecinku, ul. Karlińska 15.

Kontakt z Inspektorem  Ochrony Danych w Straży Miejskiej Szczecinku możliwy jest pisząc na adres administratora lub poczty elektronicznej iod@sm.szczecinek.pl

Pouczamy o prawie do żądania od Straży Miejskiej Szczecinku dostępu do danych osobowych, prawie do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych w zakresie uregulowanym ww. rozporządzeniem.

Jednocześnie informujemy o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest podejrzenie, iż dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami RODO.

Pełna treść klauzuli informacyjnej dotyczącej obowiązków Administratora Straży Miejskiej Szczecinku zamieszczona jest na stronie BIP, w zakładce „RODO”

STATYSTYKI

02.07 - 08.07. 2018

Liczba zgłoszeń: 50
Liczba interwencji: 117
Zdarzenia ujawnione przez monitoring: 13
Dowóz zwierząt do schroniska: 4

16 - 07 - 2018

Tygodniowy raport

W okresie od 9.07.2018 r. do 16.07.2018 r. strażnicy podjęli 118 interwencji w stosunku do 107 osób. W 46 przypadkach interwencje zgłosili mieszkańcy. Za pomocą kamer monitoringu wizyjnego operatorzy ujawnili 31 zdarzeń, z czego w 29 przypadkach interweniowali strażnicy miejscy.

Więcej Czytaj dalej