Monitoring miejski we wrześniu

W miesiącu wrześniu operatorzy kamer monitoringu miejskiego ujawnili  76 różnego rodzaju incydenty, które miały miejsce na terenie miasta  Szczecinka. Dzięki pracy operatorów

strażnicy podjęli łącznie 71 interwencje, trzy interwencje zostały przekazane Policji, dwie innym instytucjom. Zdarzenia, które miały  miejsce głównie w centrum miasta (ulice

Wyszyńskiego, Warcisława IV, Bartoszewskiego, Kopernika strefa aktywnego wypoczynku), dotyczyły miedzy innymi: spożywania alkoholu w miejscu publicznym i zakłócania ładu

i porządku publicznego (33 interwencje), wykroczeń drogowych głównie nieprawidłowe parkowanie (20 interwencji), niszczenie mienia, dewastacje (5 interwencji) awarie,uszkodzone znaki drogowe 

(3 interwencje). Posiadanie narkotyków (1 interwencja),nieuprawnione umieszczanie ogłoszeń (1interwencja)

 

STATYSTYKI

13.05 -19.05.2019

Liczba zgłoszeń: 37
Liczba interwencji: 101
Zdarzenia ujawnione przez monitoring: 33
Dowóz zwierząt do schroniska/lecznicy: 8

21 - 05 - 2019

Tygodniowy raport

W okresie od 6.05.2019 r. do 12.05.2019 r. strażnicy podjęli 101 interwencji w stosunku do 89 osób. Mieszkańcy Szczecinka w tym czasie zgłosili 37 interwencje. Za pomocą kamer monitoringu wizyjnego operatorzy ujawni 33 zdarzenia

Więcej Czytaj dalej