Monitoring miejski we wrześniu

W miesiącu wrześniu operatorzy kamer monitoringu miejskiego ujawnili  76 różnego rodzaju incydenty, które miały miejsce na terenie miasta  Szczecinka. Dzięki pracy operatorów

strażnicy podjęli łącznie 71 interwencje, trzy interwencje zostały przekazane Policji, dwie innym instytucjom. Zdarzenia, które miały  miejsce głównie w centrum miasta (ulice

Wyszyńskiego, Warcisława IV, Bartoszewskiego, Kopernika strefa aktywnego wypoczynku), dotyczyły miedzy innymi: spożywania alkoholu w miejscu publicznym i zakłócania ładu

i porządku publicznego (33 interwencje), wykroczeń drogowych głównie nieprawidłowe parkowanie (20 interwencji), niszczenie mienia, dewastacje (5 interwencji) awarie,uszkodzone znaki drogowe 

(3 interwencje). Posiadanie narkotyków (1 interwencja),nieuprawnione umieszczanie ogłoszeń (1interwencja)

 

STATYSTYKI

08.10 - 14.10.2018

Liczba zgłoszeń: 55
Liczba interwencji: 97
Zdarzenia ujawnione przez monitoring: 20
Dowóz zwierząt do schroniska: 5

18 - 10 - 2018

Honory i podziękowania dla Burmistrza Miasta

W dniu dzisiejszym (czwartek 18.10) funkcjonariusze straży miejskiej odwiedzili sesję Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta.

Więcej Czytaj dalej