Monitoring miejski w sierpniu

W miesiącu sierpniu operatorzy kamer monitoringu miejskiego ujawnili 136  różnego rodzaju incydenty, które miały miejsce na terenie miasta Szczecinka. Dzięki pracy operatorów strażnicy podjęli łącznie 127 interwencje.  Trzy interwencje zostały przekazane Policji jedna dla pogotowia ratunkowego. Pozostałe 5 innym instytucjom. Zdarzenia, które miały miejsce głównie w centrum miasta (ulice Wyszyńskiego, Warcisława IV, ul. Kopernika strefa aktywnego wypoczynku, Mickiewicza przy Zamku), dotyczyły miedzy innymi: spożywania alkoholu w miejscu publicznym i zakłócania ładu i porządku publicznego (80  interwencji), wykroczeń drogowych głównie nieprawidłowe parkowanie  (25 interwencje), osoby nietrzeźwe leżące w miejscu publicznym, którym  udzielano pomocy (14 interwencji), niszczenie mienia, dewastacje (5 interwencji) awarie,  uszkodzone znaki drogowe  (7 interwencji),   palenie tytoniu w miejscu zabronionym (5 interwencji).

STATYSTYKI

03.12 - 09.12.2018

Liczba zgłoszeń: 58
Liczba interwencji: 100
Zdarzenia ujawnione przez monitoring: 22
Dowóz zwierząt do schroniska: 5

11 - 12 - 2018

Tygodniowy raport

W okresie od 03.12.2018 r. do 09.12.2018 r. strażnicy podjęli 100 interwencji w stosunku do 99 osób. Za pomocą kamer monitoringu wizyjnego operatorzy ujawni 22 zdarzenia. W pięciu przypadkach udzielano pomocy w uruchomieniu samochodów oraz założono sześć blokad na koła pojazdów.

Więcej Czytaj dalej