Monitoring miejski w sierpniu

W miesiącu sierpniu operatorzy kamer monitoringu miejskiego ujawnili 136  różnego rodzaju incydenty, które miały miejsce na terenie miasta Szczecinka. Dzięki pracy operatorów strażnicy podjęli łącznie 127 interwencje.  Trzy interwencje zostały przekazane Policji jedna dla pogotowia ratunkowego. Pozostałe 5 innym instytucjom. Zdarzenia, które miały miejsce głównie w centrum miasta (ulice Wyszyńskiego, Warcisława IV, ul. Kopernika strefa aktywnego wypoczynku, Mickiewicza przy Zamku), dotyczyły miedzy innymi: spożywania alkoholu w miejscu publicznym i zakłócania ładu i porządku publicznego (80  interwencji), wykroczeń drogowych głównie nieprawidłowe parkowanie  (25 interwencje), osoby nietrzeźwe leżące w miejscu publicznym, którym  udzielano pomocy (14 interwencji), niszczenie mienia, dewastacje (5 interwencji) awarie,  uszkodzone znaki drogowe  (7 interwencji),   palenie tytoniu w miejscu zabronionym (5 interwencji).

STATYSTYKI

08.10 - 14.10.2018

Liczba zgłoszeń: 55
Liczba interwencji: 97
Zdarzenia ujawnione przez monitoring: 20
Dowóz zwierząt do schroniska: 5

18 - 10 - 2018

Honory i podziękowania dla Burmistrza Miasta

W dniu dzisiejszym (czwartek 18.10) funkcjonariusze straży miejskiej odwiedzili sesję Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta.

Więcej Czytaj dalej