Monitoring miejski w sierpniu

W miesiącu sierpniu operatorzy kamer monitoringu miejskiego ujawnili 136  różnego rodzaju incydenty, które miały miejsce na terenie miasta Szczecinka. Dzięki pracy operatorów strażnicy podjęli łącznie 127 interwencje.  Trzy interwencje zostały przekazane Policji jedna dla pogotowia ratunkowego. Pozostałe 5 innym instytucjom. Zdarzenia, które miały miejsce głównie w centrum miasta (ulice Wyszyńskiego, Warcisława IV, ul. Kopernika strefa aktywnego wypoczynku, Mickiewicza przy Zamku), dotyczyły miedzy innymi: spożywania alkoholu w miejscu publicznym i zakłócania ładu i porządku publicznego (80  interwencji), wykroczeń drogowych głównie nieprawidłowe parkowanie  (25 interwencje), osoby nietrzeźwe leżące w miejscu publicznym, którym  udzielano pomocy (14 interwencji), niszczenie mienia, dewastacje (5 interwencji) awarie,  uszkodzone znaki drogowe  (7 interwencji),   palenie tytoniu w miejscu zabronionym (5 interwencji).

STATYSTYKI

13.05 -19.05.2019

Liczba zgłoszeń: 37
Liczba interwencji: 101
Zdarzenia ujawnione przez monitoring: 33
Dowóz zwierząt do schroniska/lecznicy: 8

21 - 05 - 2019

Tygodniowy raport

W okresie od 6.05.2019 r. do 12.05.2019 r. strażnicy podjęli 101 interwencji w stosunku do 89 osób. Mieszkańcy Szczecinka w tym czasie zgłosili 37 interwencje. Za pomocą kamer monitoringu wizyjnego operatorzy ujawni 33 zdarzenia

Więcej Czytaj dalej