Zostań strażnikiem miejskim w Szczecinku

Ogłoszony został kolejny nabór do Straży Miejskiej w Szczecinku, ponieważ poprzedni nie został rozstrzygnięty.

Kogo może zainteresować nasza oferta pracy? Posiadasz obywatelstwo polskie, masz ukończone 21 lat i przynajmniej średnie wykształcenie. Jeśli korzystasz z pełni praw publicznych, masz nienaganną opinię i nie byłeś karany sądownie oraz masz uregulowany stosunek do służby wojskowej, ta oferta skierowana jest do Ciebie.

Zachęcamy, zatem do składania podań o przyjęcie, przypominamy o złożeniu kompletu dokumentów, które jest warunkiem przejścia do następnego etapu rekrutacji.

Kolejnym szczeblem naboru jest test sprawności fizycznej, który rozpoczyna bieg na 1000 metrów. Osoby, które osiągną czas 4,25 i lepszy biorą udział w dalszej rywalizacji gdzie badana jest zdolność motoryczna kandydatów. Przyszli strażnicy muszą podciągnąć się na drążku, odpowiednio daleko rzucić piłką lekarską, następnie wykonać tzw. brzuszki.

Po przejściu tego etapu jest test z wiedzy ogólnej, wykazanie się znajomością pracy z komputerem, proste dyktando i rozmowa kwalifikacyjna. Na koniec kandydat otrzymuje skierowanie na badania lekarskie. Pierwsza umowa o pracę jest zawierana na rok. W tym czasie strażnik przechodzi szkolenie podstawowe dla strażników, odbywa praktykę i gdy pozytywnie zda egzaminy jego umowa zostaje przedłużona.

Dlaczego praca w Straży Miejskiej w Szczecinku jest atrakcyjną ofertą? Strażnik jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę, co gwarantuje godziwe warunki pracy, wypłatę zawsze o czasie, prawo do zaplanowania urlopu. Każdy pracownik ma możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego. Udzielana jest pomoc strażnikom podejmującym studia. Mają możliwość rozwijania się poprzez udział w różnego rodzaju kursach i szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe. Biorą udział w różnego  rodzaju zawodach sportowych. Dbając o swoją kondycję mogą bez ograniczeń korzystać z siłowni. W czasie wolnym funkcjonująca komisja socjalna organizuje ogniska, spływy kajakowe i inne aktywne formy wypoczynku, które mają ogromny wpływ na właściwe relacje w pracy.

Praca strażnika miejskiego to głównie praca w rejonie na rzecz społeczności lokalnej. To dbałość o czystość i estetykę miasta, dbałość o bezpieczeństwo mieszkańców, ich prawo do spokoju, uszanowania norm prawnych i ogólnie przyjętych norm społecznych. Strażnicy biorą czynny udział w życiu miasta, zawsze obecni są we wszystkich imprezach sportowych, koncertach, piknikach, rajdach, które odbywają się w mieście. Zabezpieczają również wycinki drzew, różnego rodzaju awarie. Służą pomocą, radą, wspierają różnego rodzaju akcje charytatywne. Są obecni w szkołach, przedszkolach, na przejściach dla pieszych w drodze do szkoły. Współpracują z wieloma urzędami, instytucjami i organizacjami. W pracy strażnika nie ma monotonii, każdy dzień stawia nowe wyzwania, do rozwiązania są nowe problemy. Jednak cała uwaga jest zawsze skupiona na zapewnieniu porządku i bezpieczeństwa mieszkańców we wszystkich obszarach życia publicznego.

Jeśli interesuje Ciebie praca na stanowisku strażnika miejskiego, zapraszamy. Jeśli masz pytania, wątpliwości to przyjdź lub zadzwoń. Do zobaczenia.

 zastępca komendanta Jolanta Siemaszko

STATYSTYKI

03.09 - 09.09.2018

Liczba zgłoszeń: 62
Liczba interwencji: 118
Zdarzenia ujawnione przez monitoring: 14
Dowóz zwierząt do schroniska: 4

17 - 09 - 2018

Tygodniowy raport

W okresie od 10.09.2018 r. do 16.09.2018 r. strażnicy podjęli 109 interwencji w stosunku do 104 osób. 73 interwencje zgłosili mieszkańcy Szczecinka. Za pomocą kamer monitoringu wizyjnego operatorzy ujawnili 21 zdarzeń, z czego w 15 przypadkach interweniowali strażnicy miejscy.

Więcej Czytaj dalej