Tydzień straży miejskiej

W okresie od 22.05.2017 r. do 28.05.2017 r. strażnicy podjęli 90 interwencji
w stosunku do 112 osób. Za pomocą kamer monitoringu miejskiego operatorzy ujawnili 31 zdarzeń, z czego w 29 przypadkach interwencję podejmowali strażnicy miejscy.

 23.05.2017 r. około godziny 13 dyżurny straży miejskiej otrzymał telefoniczną informację
o śniętych rybach pływających w rzeczce Nizicy. O sprawie powiadomiono służby miejskie.

 25.05.2017 sygnały o prowadzeniu handlu truskawkami w miejscach do tego celu nieprzeznaczonych. Zasadą jest, aby uzyskiwać zgodę właściciela terenu, jeśli mamy chęć wykonywać coś na nim. W przypadku terenów miasta zostały wyznaczone i przygotowane miejsca na terenie miasta gdzie po uzyskaniu zgody można prowadzić handel różnymi artykułami.

 27.05.2017 około godziny 13:30 dyżurny Straży Miejskiej otrzymał zgłoszenie o pogryzieniu dziewczynki przez psa. Ustalono właścicielkę psa, która nie zachowała zwykłych środków ostrożności przy trzymaniu psa. Nie posiadała również aktualnych szczepień psa przeciwko wściekliźnie. Właścicielka została ukarana mandatem karnym. Obecnie rodzice poszkodowanej będą mogli dochodzić od niej roszczeń również z powództwa cywilnego.

 Powtarzają się sygnały o łowieniu ryb zbyt blisko spiętrzenia wody na rzeczce Nizicy. Przypominamy wędkarzom o obowiązku zachowania odpowiedniej odległości od urządzeń spiętrzających wodę.

W czwartek 25.05.2017  strażnicy zabezpieczali Jarmark Twórczości Osób Niepełnosprawnych (Stowarzyszenie ATUT)

W sobotę 27.05.2017 zabezpieczaliśmy Turniej Tańca Towarzyskiego

STATYSTYKI

11.09 - 17.09.2017

Liczba zgłoszeń: 80
Liczba interwencji: 109
Zdarzenia ujawnione przez monitoring: 36
Dowóz zwierząt do schroniska: 3

22 - 09 - 2017

Rozpoczynamy kontrole spalania odpadów w piecach grzewczych

Straż Miejska podobnie jak w latach poprzednich będzie przeprowadzać kontrole dotyczące spalania odpadów w piecach grzewczych i paleniskach domowych.

Więcej Czytaj dalej