Rozpoczynamy kontrole spalania odpadów w piecach grzewczych

Straż Miejska podobnie jak w latach poprzednich będzie przeprowadzać  kontrole dotyczące spalania odpadów w piecach grzewczych i paleniskach domowych. Strażnicy miejscy na podstawie upoważnienia Burmistrza Szczecinka w oparciu o art. 379 ustawy Prawo ochrony środowiska uprawnieni są do:

wstępu na teren nieruchomości, obiektu lub ich części w godzinach 6 do 22; przeprowadzania badań lub wykonywania innych niezbędnych czynności kontrolnych żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchiwania osób w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego; żądanie okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich danych mających związek z problematyką kontroli.

Przypominamy, że spalanie odpadów jest nielegalne i szkodliwe dla naszego zdrowia. Najczęściej spalane są stare meble, opakowania z tworzyw sztucznych, butelki plastikowe, kartony i folie. Jest to dość powszechny proceder, który w myśl Ustawy o odpadach jest wykroczeniem zagrożonym karą aresztu lub grzywny.

Będziemy rygorystycznie podchodzić do kontroli tego, czym opalane są piece i kotły w naszych nieruchomościach. Strażnicy będą sprawdzali, na wniosek pewnie przede wszystkim mieszkańców, czy nadmiernie wydobywający się z kominów dym nie pochodzi ze spalania odpadów, które nie powinny być spalane w piecach.

W przypadku otrzymania zgłoszenia lub zauważenia nadmiernej emisji dymu, strażnicy będą też sprawdzali czy nieruchomość jest wyposażona w pojemniki na odpady. Brak pojemników lub składowanie odpadów poza nimi jest, bowiem wykroczeniem w świetle ustawy o utrzymaniu czystości w gminach oraz w związku z uchwałą rady miejskiej w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Szczecinka.

Jednocześnie informujemy, że uniemożliwianie lub utrudnianie kontroli w zakresie ochrony środowiska osobom uprawnionym lub im pomagającym - zgodnie z art. 225 par. 1 Kodeksu karnego - jest zagrożone karą do trzech lat więzienia.

Zwracamy się również z prośbą do mieszkańców Szczecinka o zgłaszanie do Straży Miejskiej pod nr alarmowy 986 przypadków spalania odpadów. Zapewniamy, że wobec każdego zgłoszonego przypadku zostanie przeprowadzona interwencja funkcjonariuszy Straży Miejskiej.

 

STATYSTYKI

02.07 - 08.07. 2018

Liczba zgłoszeń: 50
Liczba interwencji: 117
Zdarzenia ujawnione przez monitoring: 13
Dowóz zwierząt do schroniska: 4

16 - 07 - 2018

Tygodniowy raport

W okresie od 9.07.2018 r. do 16.07.2018 r. strażnicy podjęli 118 interwencji w stosunku do 107 osób. W 46 przypadkach interwencje zgłosili mieszkańcy. Za pomocą kamer monitoringu wizyjnego operatorzy ujawnili 31 zdarzeń, z czego w 29 przypadkach interweniowali strażnicy miejscy.

Więcej Czytaj dalej