Pogoda nie odstrasza miłośników picia na świeżym powietrzu

Pogoda w te wakacje nie dopisała, jednak chłód i deszcz nie przeszkadzają miłośnikom picia naświeżym powietrzu, którzy na potęgę spożywają napoje alkoholowe w miejscach objętych zakazami. Tylko od 1 lipca strażnicy podejmowali interwencje w stosunku do osób spożywających alkohol aż 280 razy.

Miejscami gdzie najczęściej strażnicy interweniowali wobec osób  spożywających alkohol jest niezmiennie deptak przy dworcu PKP chociaż w porównaniu z ubiegłym rokiem jest tam o wiele mniej interwencji. Kolejnym takim miejscem jest strefa aktywnego wypoczynku przy ul. Kopernika. Miejsca te są dozorowane przez monitoring miejski oraz patrole straży miejskiej.

Na uwagę zasługuje fakt, iż coraz częściej sami mieszkańcy zgłaszają nam o takich wykroczeniach. Sprzeciw zgłaszających wzbudzają uaktywniające się po spożyciu nadmiernej ilości napojów alkoholowych zachowania takie jak: zaśmiecanie miejsc publicznych, zakłócanie spokoju publicznego czy też używanie słów uważanych za nieprzyzwoite.

Przypominamy, że:

Zgodnie z art. 431. 1. Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

Kto spożywa napoje alkoholowe wbrew zakazom albo nabywa lub spożywa napoje alkoholowe w miejscach nielegalnej sprzedaży, albo spożywa napoje alkoholowe przyniesione przez siebie lub inną osobę w miejscach wyznaczonych do ich sprzedaży lub podawania, podlega karze grzywny.

Ust. 2 Usiłowanie wykroczenia określonego w ust. 1 jest karalne.

Ust. 3 W razie popełnienia wykroczenia określonego w ust. 1 można orzec przepadek napojów alkoholowych, chociażby nie były własnością sprawcy.

Zgodnie z art. 145 kodeksu wykroczeń:

Kto zanieczyszcza lub zaśmieca miejsca dostępne dla publiczności, a w szczególności drogę, ulicę, plac, ogród, trawnik lub zieleniec,
podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany.

Zgodnie z art. 141 kodeksu wykroczeń:

Kto w miejscu publicznym umieszcza nieprzyzwoite ogłoszenie, napis lub rysunek albo używa słów nieprzyzwoitych, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1 500 złotych albo karze nagany.

STATYSTYKI

02.07 - 08.07. 2018

Liczba zgłoszeń: 50
Liczba interwencji: 117
Zdarzenia ujawnione przez monitoring: 13
Dowóz zwierząt do schroniska: 4

16 - 07 - 2018

Tygodniowy raport

W okresie od 9.07.2018 r. do 16.07.2018 r. strażnicy podjęli 118 interwencji w stosunku do 107 osób. W 46 przypadkach interwencje zgłosili mieszkańcy. Za pomocą kamer monitoringu wizyjnego operatorzy ujawnili 31 zdarzeń, z czego w 29 przypadkach interweniowali strażnicy miejscy.

Więcej Czytaj dalej