Jak minął tydzień w Straży Miejskiej

W okresie od 28.08.2017 r. do 3.09.2017 r. strażnicy podjęli 103 interwencje w stosunku do 93 osób. Za pomocą kamer monitoringu miejskiego operatorzy ujawnili 31 zdarzeń, z czego w 29 przypadkach interwencję podejmowali strażnicy miejscy.

30.08.2017 około godziny 13 kolejny przypadek uprawiania żebractwa. Na ul: Bohaterów Warszawy przy galerii Hosso siedziała kobieta narodowości rumuńskiej z małym dzieckiem i biorąc kolejne osoby na litość żebrała. Obok młody mężczyzna nachalnie rozdawał obrazki z Papieżem Janem Pawłem II a od osób, które wzięły obrazek żądał pieniędzy. Obojgu nakazano zaprzestać i opuścić to miejsce. O godzinie 19:30 kolejny przypadek żebractwa uprawiany przez czwórkę naszych alkoholików. Przy jednej z Biedronek zaczepiali klientów o pieniądze posuwając się nawet do straszenia, że porysują samochód.

 1.09.2017 r. około godziny 7:00 interwencja w sprawie konia poruszającego się samopas po ulicy Narutowicza. Koń zatamował tam ruch i powodował zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Właściciel konia został ustalony i ukarany mandatem karnym.

 3.09.2017 około godziny 17:35 strażnicy zostali wezwani na interwencję do autobusu komunikacji miejskiej. Jak wynikało ze zgłoszenia do autobusu wszedł upojony alkoholem bezdomny i odmawiał jego opuszczenia. W autobusie przebywał bezdomny upojony alkoholem, brudny, śmierdzący z plamami moczu w kroku na spodniach. Mężczyzna ten wywoływał zgorszenie wśród podróżnych.

 2 września od godziny 18:00 strażnicy miejscy brali udział w zabezpieczeniu imprezy Materiafest na placu koncertowym przy osiedlu Zachód. Impreza odbyła się bardzo spokojnie bez potrzeby interwencji. Oby wszystkie imprezy przebiegały tak spokojnie.

 3 września 2017 Straż Miejska w Szczecinku brała udział w  Rozaliadzie organizowanej przez parafię pw. Św. Rozalii

STATYSTYKI

02.07 - 08.07. 2018

Liczba zgłoszeń: 50
Liczba interwencji: 117
Zdarzenia ujawnione przez monitoring: 13
Dowóz zwierząt do schroniska: 4

16 - 07 - 2018

Tygodniowy raport

W okresie od 9.07.2018 r. do 16.07.2018 r. strażnicy podjęli 118 interwencji w stosunku do 107 osób. W 46 przypadkach interwencje zgłosili mieszkańcy. Za pomocą kamer monitoringu wizyjnego operatorzy ujawnili 31 zdarzeń, z czego w 29 przypadkach interweniowali strażnicy miejscy.

Więcej Czytaj dalej