Czas do szkoły - Straż Miejska będzie na przejściach dla pieszych koło szkół

Od wielu lat strażnicy miejscy dbają bezpieczeństwo dzieci zmierzających do szkoły . Pilnujemy okolic przejść dla pieszych, przeprowadzamy najmłodszych przez jezdnie,
sprawdzamy prawidłowość oznakowania drogowego.

Jak co roku będziemy prowadzić w szkołach pogadanki na temat „Bezpieczna droga do szkoły” podczas, których rozdajemy elementy odblaskowe, działania nasze mają przyczyniać się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa.
W nowym roku szkolnym apelujemy do kierowców o zachowanie szczególnej uwagi i ostrożność w okolicach szkół. Zwalniać przy przejściach dla pieszych, dostosować prędkość do obowiązujących przepisów i warunków pogodowych (zmrok, ograniczona widoczność) oraz pamiętać, że dzieci mogą nagle wbiec na drogę przed pojazd.
Parkować (np. przywożąc dzieci do szkoły) tylko w miejscach dozwolonych, tak aby nie utrudniać widoczności – zwłaszcza w okolicach przejść dla pieszych. Parkować tak aby nie stwarzać utrudnienia innym kierowcom.
Do rodziców i dzieci zmierzających do szkoły aby zachowali szczególną ostrożność oraz zwracali szczególną uwagę zwłaszcza przy przechodzeniu przez jezdnię.
Przechodzić przez jezdnię tylko w miejscach wyznaczonych (przejścia dla pieszych)
Nosić elementy odblaskowe. Nie wybiegać na jezdnię (np. zza zaparkowanych samochodów)

 

 

STATYSTYKI

02.07 - 08.07. 2018

Liczba zgłoszeń: 50
Liczba interwencji: 117
Zdarzenia ujawnione przez monitoring: 13
Dowóz zwierząt do schroniska: 4

16 - 07 - 2018

Tygodniowy raport

W okresie od 9.07.2018 r. do 16.07.2018 r. strażnicy podjęli 118 interwencji w stosunku do 107 osób. W 46 przypadkach interwencje zgłosili mieszkańcy. Za pomocą kamer monitoringu wizyjnego operatorzy ujawnili 31 zdarzeń, z czego w 29 przypadkach interweniowali strażnicy miejscy.

Więcej Czytaj dalej