Czas do szkoły - Straż Miejska będzie na przejściach dla pieszych koło szkół

Od wielu lat strażnicy miejscy dbają bezpieczeństwo dzieci zmierzających do szkoły . Pilnujemy okolic przejść dla pieszych, przeprowadzamy najmłodszych przez jezdnie,
sprawdzamy prawidłowość oznakowania drogowego.

Jak co roku będziemy prowadzić w szkołach pogadanki na temat „Bezpieczna droga do szkoły” podczas, których rozdajemy elementy odblaskowe, działania nasze mają przyczyniać się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa.
W nowym roku szkolnym apelujemy do kierowców o zachowanie szczególnej uwagi i ostrożność w okolicach szkół. Zwalniać przy przejściach dla pieszych, dostosować prędkość do obowiązujących przepisów i warunków pogodowych (zmrok, ograniczona widoczność) oraz pamiętać, że dzieci mogą nagle wbiec na drogę przed pojazd.
Parkować (np. przywożąc dzieci do szkoły) tylko w miejscach dozwolonych, tak aby nie utrudniać widoczności – zwłaszcza w okolicach przejść dla pieszych. Parkować tak aby nie stwarzać utrudnienia innym kierowcom.
Do rodziców i dzieci zmierzających do szkoły aby zachowali szczególną ostrożność oraz zwracali szczególną uwagę zwłaszcza przy przechodzeniu przez jezdnię.
Przechodzić przez jezdnię tylko w miejscach wyznaczonych (przejścia dla pieszych)
Nosić elementy odblaskowe. Nie wybiegać na jezdnię (np. zza zaparkowanych samochodów)

 

 

STATYSTYKI

16.10 - 22.10.2017

Liczba zgłoszeń: 77
Liczba interwencji: 122
Zdarzenia ujawnione przez monitoring: 30
Dowóz zwierząt do schroniska: 3

23 - 10 - 2017

Jak minął tydzień

W okresie od 16.10.2017 r. do 22.10.2017 r. strażnicy podjęli 122 interwencje w stosunku do 86 osób. Za pomocą kamer monitoringu miejskiego operatorzy ujawnili 30 zdarzeń, z czego w 27 przypadkach interwencję podejmowali strażnicy miejscy.

Więcej Czytaj dalej