Czas do szkoły - Straż Miejska będzie na przejściach dla pieszych koło szkół

Od wielu lat strażnicy miejscy dbają bezpieczeństwo dzieci zmierzających do szkoły . Pilnujemy okolic przejść dla pieszych, przeprowadzamy najmłodszych przez jezdnie,
sprawdzamy prawidłowość oznakowania drogowego.

Jak co roku będziemy prowadzić w szkołach pogadanki na temat „Bezpieczna droga do szkoły” podczas, których rozdajemy elementy odblaskowe, działania nasze mają przyczyniać się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa.
W nowym roku szkolnym apelujemy do kierowców o zachowanie szczególnej uwagi i ostrożność w okolicach szkół. Zwalniać przy przejściach dla pieszych, dostosować prędkość do obowiązujących przepisów i warunków pogodowych (zmrok, ograniczona widoczność) oraz pamiętać, że dzieci mogą nagle wbiec na drogę przed pojazd.
Parkować (np. przywożąc dzieci do szkoły) tylko w miejscach dozwolonych, tak aby nie utrudniać widoczności – zwłaszcza w okolicach przejść dla pieszych. Parkować tak aby nie stwarzać utrudnienia innym kierowcom.
Do rodziców i dzieci zmierzających do szkoły aby zachowali szczególną ostrożność oraz zwracali szczególną uwagę zwłaszcza przy przechodzeniu przez jezdnię.
Przechodzić przez jezdnię tylko w miejscach wyznaczonych (przejścia dla pieszych)
Nosić elementy odblaskowe. Nie wybiegać na jezdnię (np. zza zaparkowanych samochodów)

 

 

STATYSTYKI

08.01 - 14.01.2018

Liczba zgłoszeń: 82
Liczba interwencji: 104
Zdarzenia ujawnione przez monitoring: 16
Dowóz zwierząt do schroniska: 5

17 - 01 - 2018

Zimowe obowiązki

Zarządcy dróg, właściciele posesji lub lokali, wspólnoty mieszkaniowe – to na nich spoczywa obowiązek sprzątania dróg i chodników z zalegającego śniegu, lodu a także usuwania z dachów i balkonów zwisających sopli i nawisów śnieżnych

Więcej Czytaj dalej