29 SIERPNIA „DZIEŃ STRAŻNIKA MIEJSKIEGO”

Dzień Straży Gminnej potocznie nazywany „Dniem Strażnika Miejskiego” ustanowiony został w rocznicę uchwalenia Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych regulującej zasady działania straży gminnych i miejskich. Nie jest to święto państwowe ani narodowe. Nie przypada również w dzień, kiedy obchodzone są święta kościelne w związku, z czym nie jest dniem wolnym od pracy. Jest to jeszcze okres wakacyjny, który jest dla nas okresem wytężonej pracy. Ten dzień jest świętem wszystkich strażników gminnych, miejskich oraz pracowników straży jednak my z uwagi na ilość odbywających się imprez będziemy mogli go uczcić dopiero po wakacjach.

Z okazji „Dnia Strażnika Miejskiego”, składam wszystkim strażnikom oraz pracownikom straży gminnych i miejskich, życzenia zawodowego spełnienia, radości w pełnieniu zaszczytnej służby lokalnemu społeczeństwu oraz osobistej satysfakcji z wykonywanej pracy.

Mieszkańcom gmin na rzecz, których działamy życzę spokoju, braku negatywnych uwag na temat naszej pracy. Oby Państwo jak najrzadziej musieli korzystać z naszej pomocy
a przeprowadzane interwencje były skuteczne.

 

Grzegorz Grondys

Komendant Straży Miejskiej w Szczecinku

STATYSTYKI

02.07 - 08.07. 2018

Liczba zgłoszeń: 50
Liczba interwencji: 117
Zdarzenia ujawnione przez monitoring: 13
Dowóz zwierząt do schroniska: 4

16 - 07 - 2018

Tygodniowy raport

W okresie od 9.07.2018 r. do 16.07.2018 r. strażnicy podjęli 118 interwencji w stosunku do 107 osób. W 46 przypadkach interwencje zgłosili mieszkańcy. Za pomocą kamer monitoringu wizyjnego operatorzy ujawnili 31 zdarzeń, z czego w 29 przypadkach interweniowali strażnicy miejscy.

Więcej Czytaj dalej